Jak wygląda adopcja?

Proces adopcji składa się kolejnych etapów:

    1. Ankieta przedadopcyjna – kandydaci do adopcji są zobowiązani do wypełnienia ankiety przeadopcyjnej. Podczas ankiety należy szczerze i sumiennie odpowiedzieć na zadane pytania. Wypełnioną ankietę należy przesłać na niżej podanego mejla Mejl do: maja@fundacja-polnocniaki.pl. Po wypełnieniu ankiety i przesłaniu na naszego mejla, kontaktujemy się z zainteresowanym Domem. Link do pliku ankiety.
    2. Wizyta przedadopcyjna – więcej na temat wizyta dowiedzą się Państwo w rozmowie telefonicznej, po przejściu pozytywnie pierwszego etapu procesu adopcyjnego. 
    3. Podpisanie Umowy Adopcyjnej – jeśli kandydat na Dom Stały przejdzie pozytywnie wszystkie etapy adopcji podpisywana jest wtedy Umowa Adopcyjna. Link do pliku umowy adopcyjnej.

Należy wiedzieć, że fundacja zastrzega sobie prawo do wybrania najlepszego Domu Stałego. Wypełnienie ankiety i wizyta przedadopcyjna, nie jest równoważna z wydaniem psa do kandydującego Domu Stałego.

Wszelkie pytania w sprawie adopcji proszę kierować poprzez formularz kontaktowy, w temacie proszę wpisać „Proces adopcji”. Formularz kontaktowy

Należy pamiętać, że adopcja to poważna decyzja, często skutkująca na wiele lat!