Sprawozdania

Rok 2016

Sprawozdanie za rok: Sprawozdanie 2016

Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat 2016

Informacje uzupełniąjące: Informacje Uzupełniające 2016

Bilans za rok: Bilans 2016


Rok 2017

Sprawozdanie za rok: Str 1 Sprawozdanie Str 2 Sprawozdanie Str 3 Sprawozdanie Str 4 Sprawozdanie Str 5 Sprawozdanie

Rachunek zysków i strat: Rachunek zyskow i strat 2017

Informacje uzupełniąjące:  str1 Informacje uzupełniające do bilansu srt 2 Info uzupełnające  str 3 Info uzupełniajace Str 4 Info uzupełniajace

Bilans za rok: Bilans 2017


Rok 2018

Bilans za rok: Bilans 2018

Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat 2018

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego: Strony 1-4 Strona 5 Strona 6 Strona 7

Uchwała 1/2019: Uchwała 1/2019

Protokół z zebrania rady: Protokół z zebrania rady