Statut fundacji

Statut Fundacji „Północniaki – Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt”

t.j. z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Link do statutu w formacie PDF.